Matematika


1. letnik:

2. letnik:

3. letnik:

4. letnik:

IZPIT iz MATEMATIKE je sestavljen iz pisnega in ustnega dela:

Nabor vprašanj za USTNI del izpita:

Primeri PISNEGA dela izpita:


Mag. Anja Megušar