Matematika


Dijak lahko na pisnem delu mature iz matematike uporablja formule.

Brezplačni program za risanje grafov Graph in brezplačen program Microsoft Mathematics.

Dijaki si lahko prenesejo

Kontrolne naloge:

1. letnik

2. letnik

3. letnik

4. letnik

Vzorčni izpiti za odrasle


Uroš Tratnik